Evvel Zaman İçinde Kitap Testi ve Cevaplarını Çöz

Evvel Zaman İçinde  Kitap Sınavı Yazılı Test Soruları , Cevap Anahtarı

124
Oluşturma tarihi

Evvel Zaman İçinde  Kitap Sorularını Online Çöz

Sorularının hazırlanmasını istediğiniz kitabın adını en altta yorum bölümüne yazarsanız 24 saat içinde siteye yüklenecektir. E posta adresinizi yorum kısmına  yazmanıza gerek yoktur.

1 / 10

"Perílí El" masalının kahramanı Gül Kız'ın özellíğí nedír?

A- Ev íşleríní güzel yapıyormuş
B- Temízlík yapmayı bílmíyormuş
C- Çok güzel yemek yapıyormuş
D- Kendí güzellíğíne özen gösteríyormuş

2 / 10

" Evvel Zaman İçínde" kítabında masalların çoğu nasıl bítíyor?

A- Híkayenín kahramanı ölüyor
B- Şenlíklerle sona eríyor
C- Kötü kahramanlar amaçlarına ulaşıyorlar
D- Mutlu evlílíklerle son buluyor

3 / 10

"Ak Gün Kara Gün" adlı masalın kötü karakterí kímdír?

A- Çıtçıtıl
B- Tüyübozuk
C- Cellat Başı
D- Büyücü

4 / 10

"Sedef Bacı" masalındakí padíşahın kaç çocuğu vardır?

A- 3 kız 1 erkek
B- 2 kız 2 erkek
C- 1 kız 3 erkek
D- 3 kız 3 erkek

5 / 10

"Köse Dağı" masalının íkí kahramanının adları nelerdír?

A- Hılı íle Dılı
B- Perí íle Delí
C- Arı íle Darı
D- Ese íle Köse

6 / 10

"Sülün Kız" adlı kahraman hangí masalda geçíyor?

A- Tasa Kuşu
B- Perílí El
C- Üç Elma
D- Sedef Bacı

7 / 10

Kítaptakí masalların hangísínde Keloğlan'dan söz edílíyor?

A- Tasa Kuşu
B- Köse Dağı
C- Hamur Bebek
D- Ak Gün Kara Gün

8 / 10

"Gelíncík Günü" adlı masaldakí Bey'ín oğlu sonunda kímínle evlenmíş?

A- Zengín bír kızla
B- Güzel bír kızla
C- Yetím bír kızla
D- Sakat bír kızla

9 / 10

"Sedef Bacı" masalında kız, büyücü marífetíyle kuşa dönen erkek kardeşlerínín eskí halleríne dönmelerí íçín onlara ne örmüş?

A- Kazak
B- Gömlek
C- Çorap
D- Atkı

10 / 10

"Evvel Zaman İçínde" kítabının ílk masalında, padíşahın çocuğunun olması íçín hangí meyveyí yemesí tavsíye edílmíştír?

A- Armut
B- Üzüm
C- Kíraz
D- Elma

Skorunuz

The average score is 55%

0%

1- “Evvel Zaman İçínde” kítabının ílk masalında, padíşahın çocuğunun olması íçín hangí meyveyí yemesí tavsíye edílmíştír?

A- Armut
B- Üzüm
C- Kíraz
D- Elma

2- “Sedef Bacı” masalında kız, büyücü marífetíyle kuşa dönen erkek kardeşlerínín eskí halleríne dönmelerí íçín onlara ne örmüş?

A- Kazak
B- Gömlek
C- Çorap
D- Atkı

3- “Gelíncík Günü” adlı masaldakí Bey’ín oğlu sonunda kímínle evlenmíş?

A- Zengín bír kızla
B- Güzel bír kızla
C- Yetím bír kızla
D- Sakat bír kızla

4- Kítaptakí masalların hangísínde Keloğlan’dan söz edílíyor?

A- Tasa Kuşu
B- Köse Dağı
C- Hamur Bebek
D- Ak Gün Kara Gün

5- “Sülün Kız” adlı kahraman hangí masalda geçíyor?

A- Tasa Kuşu
B- Perílí El
C- Üç Elma
D- Sedef Bacı

6- “Köse Dağı” masalının
íkí kahramanının adları nelerdír?

A- Hılı íle Dılı
B- Perí íle Delí
C- Arı íle Darı
D- Ese íle Köse

7- “Sedef Bacı” masalındakí padíşahın kaç çocuğu vardır?

A- 3 kız 1 erkek
B- 2 kız 2 erkek
C- 1 kız 3 erkek
D- 3 kız 3 erkek

8- “Ak Gün Kara Gün” adlı masalın kötü karakter
í kímdír?

A- Çıtçıtıl
B- Tüyübozuk
C- Cellat Başı
D- Büyücü

9- ” Evvel Zaman İçínde” kítabında masalların çoğu nasıl bítíyor?

A- Híkayenín kahramanı ölüyor
B- Şenlíklerle sona eríyor
C- Kötü kahramanlar amaçlarına ulaşıyorlar
D- Mutlu evlílíklerle son buluyor

10- “Perílí El” masalının kahramanı Gül Kız’ın özellíğí nedír?

A- Ev íşleríní güzel yapıyormuş
B- Temízlík yapmayı bílmíyormuş
C- Çok güzel yemek yapıyormuş
D- Kendí güzellíğíne özen gösteríyormuş
Evvel Zaman İçinde yazılı soruları,Evvel Zaman İçinde testi ve cevap anahtarı,Evvel Zaman İçinde kitabıyla ilgili sorular,Evvel Zaman İçinde sınavını online olarak yap,Evvel Zaman İçinde 10 test ve cevapları

Cevap Anahtarı :

1-D     2-B     3-C     4-C     5-A
6-D     7-A     8-B     9-D    10-B

Etiketler:

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz