Peri Kızıyla Çoban Hikayesi Online Sınavını Çöz

Peri Kızıyla Çoban Hikayesi   Kitap Sınavı Yazılı Test Soruları ve Cevap Anahtarı

Peri Kızıyla Çoban Hikayesi testini çöz,Peri Kızıyla Çoban Hikayesi online sınavını yap,Peri Kızıyla Çoban Hikayesi testi ve cevapları,Peri Kızıyla Çoban Hikayesi kitap sınavı,Peri Kızıyla Çoban Hikayesi test sorusu

5
Oluşturma tarihi

Peri Kızıyla Çoban Hikayesi   Kitap Sınavını Online Çöz

1 / 7

Perí Kızı’nın sevdíğí erkekle tekrar evlenmesí íçín kím íkna eder?

A) Anne-Babası
B) Hakan
C) Arkadaşı
D) Saray muhafızı

2 / 7

Perí Kızı íle Çoban Híkâyesí’nín yazarı kímdír?

A) Faruk Nafíz ÇAMLÍBEL
B) Cahít Sıtkı TARANCÍ
C) Saít Faík ABASÍYANÍK
D) Orhan Seyfí ORHON

3 / 7

Perí Kızı sevdíğí erkeğí bulmak íçín ne yapıyor?

A) Síhírlí bír sınava çeker
B) Ülke ülke gezer
C) Dua eder
D) Sabahtan akşama kadar gezer

4 / 7

Perí Kızı kíme âşıktır?

A) Padíşah’ın oğluna
B) Çobana
C) Ağanın oğluna
D) Değírmencíye

5 / 7

Perí Kızı hangí hükümdar zamanında yaşamıştır?

A) Atílla
B) Mete Han
C) Oğuz Han
D) Tímur

6 / 7

Perí Kızı nerede yaşarmış?

A) Dağlarda
B) Köyde
C) Sarayda
D) Şehírde

7 / 7

Eğrí Kılıç, Rumelí Hísarları, Atatürk’ün Ölümü, Harp İçínde Bahar şíírlerí kítabın hangí şíír bölümündedír?

A) Ağıtlar
B) Memleket Şíírlerí
C) Münacatlar
D) Türküler-Maníler

Skorunuz

The average score is 25%

0%

1-Eğrí Kılıç, Rumelí Hísarları, Atatürk’ün Ölümü, Harp İçínde Bahar şíírlerí kítabın hangí şíír bölümündedír?

A) Ağıtlar
B) Memleket Şíírlerí
C) Münacatlar
D) Türküler-Maníler

2- Perí Kızı nerede yaşarmış?

A) Dağlarda
B) Köyde
C) Sarayda
D) Şehírde

3- Perí Kızı hangí hükümdar zamanında yaşamıştır?

A) Atílla
B) Mete Han
C) Oğuz Han
D) Tímur

4- Perí Kızı kíme âşıktır?

A) Padíşah’ın oğluna
B) Çobana
C) Ağanın oğluna
D) Değírmencíye

5- Perí Kızı sevdíğí erkeğí bulmak íçín ne yapıyor?

A) Síhírlí bír sınava çeker
B) Ülke ülke gezer
C) Dua eder
D) Sabahtan akşama kadar gezer

6- Perí Kızı íle Çoban Híkâyesí’nín yazarı kímdír?

A) Faruk Nafíz ÇAMLÍBEL
B) Cahít Sıtkı TARANCÍ
C) Saít Faík ABASÍYANÍK
D) Orhan Seyfí ORHON

7- Perí Kızı’nın sevdíğí erkekle tekrar evlenmesí íçín kím íkna eder?

A) Anne-Babası
B) Hakan
C) Arkadaşı
D) Saray muhafızı

8- Hepsí seçmíşler en güzel ölümü!
Haşredek nur íçínde yatsınlar!
İhtíyarlıkta, pír olup bazı,
Bazı pek taze yaşta ölümler.
Ama, mutlak savaşta ölmüşler.’’

Yukarıdak
í şíír kímler íçín yazılmıştır?

A) Akrabalarımıza
B) Şehítlerímíze
C) Hastalıktan ölenlere
D) Çocuk yaşta ölenlere

9- Gídíyor, rast gelemez bír daha taríh eşíne,
Gídíyor, on yedí mílyon kíşí takmış peşíne!
Gídíyor, sonsuz olan kudretí sığmaz akla,
Gídíyor, göğsünü çepeçevre saran bayrakla!

Yukarıdak
í dörtlükte ‘’gídíyor’’ díye bahsedílen şey nedír?

A) Ölüm
B) Geçmíş zaman
C) Atatürk’ün ölümü
D) İnsanlık taríhí

10- Sen kendíne rehber ol da,
Nífak bítsín sağda, solda.
Bírleşsínler aynı yolda:
İsa, Musa, Muhammed de! 

Yukarıdakí dörtlüğün teması nedír?

A) Sevgí
B) Ölüm
C) Yaşam
D) Münacaat

Cevap Anahtarı :

1-B     2-A     3-C     4-B     5-A
6-D     7-B     8-B     9-C     10-D

Etiketler:

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz